Lokal Afledning af Regnvand 'LAR'

LAR, dræn og lokal nedsivning

- LAR løsninger

- Regnvansbassin

- Vandrender

- Nedsivning (Faskiner)

- Permeable belægning

- Dræning af stier / grusveje

- Oprensning af grøfter

- Pumpebrønde

Dræn
Reparation af forskudt kloak
Omfangsdræn samt tilslutning til pumpebrønd (3)

Regnvandsløsninger på egen grund.

Garanti på alt udført arbejde.

Er haven oversvømmet eller ligger din grund lavere end dine naboer kan vi hjælpe med at løse problemet.

Det er ofte en meget simple løsning det skal til og vi har både den kreative og holdbare løsning. 


LAR løsninger mm.:


Vi udfører oplever ofte at grundejere skal aflede regnvand på egen grund, dette kan virke uoverskueligt, men vi har løsninger som kan gøre haven mere charmerende. Med et regnvandsbassin kan man aflede de fleste huse og indkørsler og det er sammentidigt rigtigt pænt. Vandrender kan man skjule med beplantning og belægninger og så gavner det biodiversiteten. 


Nedsivning  og faskiner:


Trænger det med pladsen kan vi eventuelt tilbyde løsninger med brug af faskiner. Nedsivning på lokal grund er begyndt at blive mere og mere populært, også fordi at flere kommuner kræver det for at undgå overbelastning af vores renseanlæg. 


Løsninger som er populære hos vores kunder er for eksempel: regnvandsbede, nedsivning (faskiner) under trampoliner, eller faskiner under højbede. Ring og aftalt et møde, det er helt gratis :)